Ambrosiusegen

Det omkring 400 år gamle egetræ Ambrosiusegen er igen snart klar til løvspring.

Foto fra april 2017.

Læs her om årets store landsdækkende arkiv-projekt Giv det videre  

1917 – 2017

Den 31. marts 2017 er det 100 år siden, at Danmark solgte de Dansk Vestindiske Øer.
Ingberg Andersen var ombord på opmålerskibet “Valkyrien”, som lå ved St. Thomas.
Han overværede højtideligheden og erhvervede en konkylie, hvorpå der var malet et billede af “Valkyrien”.
Ingberg Andersen og hans hustru bosatte sig senere i Troense på Tåsinge.
I 1967, på 50 års dagen for afståelsen af de Vestindiske Øer, skænkede Ingberg Andersens hustru, Henrikka Andersen, konkylien til Taasinge Museum, hvor den idag stadig ses udstillet.

Film om Jacobsens Plads i Troense

Arkivet har bidraget med historiske fotos til en video-film, som Søren Stidsholt Nielsen, Fyens Amts Avis, netop har optaget på Jacobsens Plads i Troense her på Tåsinge.

Søfartshistoriker og forfatter Morten Hahn-Pedersen viser rundt på pladsen og fortæller om stedets betydning som én af Svendborgsunds mange skibsbyggerpladser. Her på stedet blev der bygget sejlskibe i perioden 1845 til 1985.

Se  filmen her:

Svendborgsundbroen 50 år

bro-1

Udstilling på Tåsingeskolen i anledning af Svendborgsundbroens 50 års jubilæum den 18. november 2016. Svendborg Museum og Taasinge Museumslaug stod for udstillingen.

 

Elever fra Tåsingeskolen på vej til ballonopsendelse fra Svendborgsundbroen.

Elever fra Tåsingeskolen på vej til ballonopsendelse fra Svendborgsundbroen.

 

 

Årbogen er udkommet

Tåsinge Årbog 2016 er udkommet idag,  onsdag den 16. november, og omdeles til medlemmer af Taasinge Museumlaug i løbet af de kommende dage.

Udgivelsen blev fejret med en reception på Taasinge Museum for forfattere og andre, der har medvirket ved udgivelsen af årbogen. Se  her

Læs mere om vores Tåsinge Årbog   her

Tåsinge Årbog 2016

Årbogen udkommer onsdag den 16. november.

Udgivelsen fejres med en reception på Taasinge Museum for forfattere og andre, der har medvirket ved udgivelsen af årbogen.

Læs mere om vores Tåsinge Årbog   her