Fra 1950 – 1999

1951                    

Den 15/9-1951 indvies den nye store tilbygning til biblioteket i Landet.

1954 

Motorfærgen “Frits Juel” indsættes i juni måned på Vindebyoverfarten.

1955

Sejhval 1955

Den 23/5-1955 strandede en 18 m lang sejhval ved stranden mellem Lodsvej og Valdemars Slot. Det var et stort tilløbsstykke, og folk kom fra nær og fjern for at se den store hval. Hvalen kunne ikke komme fri, og den endte med at blive skudt. Skelettet er i dag udstillet på Naturama i Svendborg.

1955                    

I november måned indvies den nye Bjerreby-Landet Centralskole, senere kaldt Lundby Skole, og i 2012 omdøbt til Tåsinge Skolen, Lundby afd. Beliggenhed Lundbyvej 43 B.

1956                    

Den 5/4-1956 indvies Bregninge Sogneskole, senere kaldt Sundhøjskolen og i 2012 omdøbt til Tåsinge Skolen, Sundhøj afd.

1956                    

Frode S. Holm-Petersen etablerer søfartssamlingerne i Troense gamle skole.

1958

Mange gæster var mødt op ved indvielsen af Povl Fredholms museum den 4. juli 1958.

Mange gæster var mødt op ved indvielsen af museet.

Den 4/7-1958 indvier malermester Povl Fredholm sit museum “Taasinge Museum” tæt ved Bregninge Kirke. Museet blev senere omdøbt til Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling. I 2013 blev det besluttet igen at kalde museet Taasinge Museum.

1959                    

Den 1/8-1959 går Mathias Andersen på pension efter 35 års virke som rutebilchauffør på Tåsinge.

1960                    

Den 1/10-1960 omdannes brevsamlingsstederne i Landet og Bjerreby til postekspeditioner, og Troense Posthus bliver ligeledes til postekspedition.

1960                    

Den 1/10-1960 indvies broen over Siøsund, og Vemmenæsfærgen flyttes til en ny rute, Siø-Rudkøbing.

1962                    

Strandgade 29 i Troense, som husede det tidligere posthus, sælges den 17/11-1962 til privatbolig.

1962                    

Den 10/11 bliver Langelandsbroen indviet.

1962     

Motorfærgen “Braten” indsættes på Vindebyoverfarten.

1963

Motorfærgen “Holmen” indsættes på Vindebyoverfarten til erstatning for færgen “Taasinge”.

1964                    

Den 17/12-1964 bliver Troense Telefoncentral automatiseret, og navnet Troense Telefoncentral eksisterer ikke længere.

1965 

Skovballe Kro

Skovballe Kro

                   

Den 27/2-1965 brændte Skovballe Kro og blev ikke genopført.

1965 

 Den 30/5-1965 bliver Landet Telefoncentral automatiseret og betegnelse Landet Telefoncentral forsvinder. Huset på Elvira Madigans Vej 10, som rummede centralen, sælges herefter til privatbolig.

1966                    

Landet, Bregninge og Bjerreby kommuner sammenlægges til en kommune, som får navnet Tåsinge Kommune.

1966                    

Den 18/11-1966 bliver Svendborgsundbroen indviet.

1968                    

Den 1/1-1968 overdrager malermester Povl Fredholm og hans hustru museet ”Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling” til den nystiftede forening ”Tåsinge Museumslaug”.

1970                    

Tåsinge Plejehjem indvies. Det blev opført i fælleskab af de 3 ”gamle” kommuner.

1970                    

Den 1/4-1970 bliver Tåsinge Kommune lagt ind under Svendborg Kommune.

1973                    

Den 12/11-1973 dør malermester Povl Fredholm. Alle hans bøger, papirer og billeder flyttes til biblioteket i Landet. En gruppe med dyrlæge P. Petersen, Birgit Bremer, Rita Dalmose og Valdemar Jensen begynder at sortere og registrere det hele i en lokalhistorisk samling.

1975                    

Den 21/7-1975 forsynes alle postbude på Tåsinge med biler, dog bortset fra postbudet i Vindebyområdet. Bilerne kom herefter til at køre ud fra Svedborg Postkontor.

1977       

Vindeby Kro

Vindeby Kro

             

Natten mellem den 26. og 27. december 1977 brændte Vindeby Kro. Kroen blev ikke genopført.

1980                    

Den 18/5-1980 åbnes ”Taasinge Lokalhistoriske Arkiv”, Biblioteksvej 1, Landet for publikumsbesøg med faste åbningstider.

1980

Sundhøj Købmandshandel lukker og bygningen overtages 1/3-1980 af Sørup Brugsforening.

1982                    

Svendborg Kommune køber Søfartssamlingerne i Troense og bygningen, Troense gamle Skole, som rummer samlingerne, af F. Holm-Petersen. Museet bestyres herefter af Svendborg og Omegns Museum.

1983                    

Et nyt postindleveringssted åbnes i et lokale i Søfartssamlingerne i Troense.

1986                    

Den 9/12-1986 digitaliseres området, som tidligere hørte under Troense Central.

1987                    

Den 15/5 indfører telefonvæsnet det nye 8-cifrede nr.-system for det fynske område, de 2 første cifre, det såkaldte kalde-nr., skal foreløbig være 09.

1989                    

Den 1/2-1989 flyttes Landet Postekspedition fra huset på Skovballe 14 til Landet Brugsforening.

1989                    

Den 15/5 erstattes kaldenr. 09 med nr. 62 som kaldenr. for Sydfyn og øerne.

1990                    

Den 2/1-1990 de nye 8-cifrede telefonnr. Med kaldenr. 62, skal nu anvendes således, at de første 4 cifre i tidl. Troense Centrals område bliver 6222, og i tidl. Landet Centrals område bliver 6254.

1990                    

Allerede den 2/1-1990 lukkes postekspeditionen i Landet Brugsforening igen. Landet står nu uden postekspedition.

1993                    

Postekspeditionen nedlægges i Bjerreby, tilbage er kun postekspedition i Troense og Vindeby. Postekspeditionen i Vindeby var i en periode i Sundhøj Brugs og har desuden været placeret andre steder i Vindeby.

1995                    

Området under den tidligere Landets Telefoncentral bliver digitaliseret.

1995

Strammelse Brugs lukker.

1997

Den 16/2-1997 strandede en 5,9 meter lang døgling hval i Lunkebugten. Den var afkræftet og døde kort efter. Skelettet er i dag udstillet på Naturama i Svendborg.

Fugletårnet ved Vejlen

Fugletårnet ved Vejlen

1999

3. september 1999 åbnede Fyns Amt et fugletårn ved Vejlen til glæde for mange fugleinteresserede.