fra 1700-1799

1700                    

”Søen” ved Valdemars Slot inddæmmes med en vejdæmning, som også ville give lettere adgang til godsets ydre marker.

1738                    

Sognefællesskabet mellem Bregninge og Landet ophører, det havde eksisteret siden 1575. Hidtil havde der været en fælles præst og en fælles degn, med bopæl i Lundby. Nu fik sognene hver deres præst og degn. Ordningen med fælles degn fortsatte dog frem til 1783.

1765                    

Offentlig auktion over træhesten blev holdt i Landet Kirke den 7. juni klokken 10 slet.

1765                    

Vornæs Vejle inddæmmes.

1778                    

Hans (Nielsen) Færgemand i Vindeby nævnes i jordebogen.

1779                    

Præsten noterer i kirkebogen: ”1779, Natten mellem 29. og 30. Januar kl. 11 slet, brændte Degneboligen i Lundby rent af”. Uheldigvis befandt Bregninge Sogns kirkebog sig hos degnen, og derved forsvandt Bregninge Sogns biografiske data for 40 år, samtidig også Landets Sogns data for årene 1733 -1739, som stod i den fælles kirkebog.

1781

Frederik Juel             

 

 

Generalløjtnant Frederik Juel (1761 – 1827) kom til Valdemars Slot.

På mindestenen i Bregninge Bakker, sat over ham i 1845, står der:

Fattigdommens lindrer – Ungdommens oplyser – Agerdyrkningens fremmer – Thorsengs velgører – Videnskabernes dyrker – De skjønne konsters velynder.

 

 

Mindesmærket. Tegningen er fra ca. 1900. Mindetavlen er senere opsat på sten ved Taasinge Museum og figuren øverst oppe findes nu i parken ved Valdemars Slot.

Mindesmærket. Tegningen er fra ca. 1900.
Mindetavlen er senere opsat på sten ved Taasinge Museum og figuren øverst oppe findes nu i parken ved Valdemars Slot.

1787                    

Jorderne udskiftes i Bregninge Sogn.

Landet skole

Landet skole

1789                    

Jorderne udskiftes i Landet Sogn, samt i Vemmenæs i Bjerreby Sogn.

1791

Ny skole i Landet tages i brug.

Nuværende adresse er Skovballevej 10. Der var skole på stedet indtil 1901.

1796                    

Hans Nielsen Færgemand i Vindeby dør 75 år gammel.

1796 – 1798   

Frederik Juel udformer et nyt reglement for undervisningen på Tåsinge. Han bygger nye skoler og inddeler øen i 7 skoledistrikter, Bjerreby, Søby, Vemmenæs, Landet, Vornæs, Bregninge og Troense. Sidstnævnte måtte dog i 1827 deles i to, og en ny skole i Eskær kom til at bære hans navn, ”Frederik Juels Skole”.

Skiltet på gavlen af Landet gamle skole

Skiltet på gavlen af Landet gamle skole

 

Over indgangsdøren til Troense gamle Skole står der: ”Til Nyttig Kundskabs Udbredelse blev denne Skole opbygt 1790”. Det samme står ved Landet gamle Skole, hvor årstallet er 1791.

 

 

 

1799                    

Jorderne udskiftes i den øvrige del af Bjerreby Sogn. Præsten havde dog fået sin jord allerede i 1776.