Kontakt

Alle er velkomne i arkivet på Biblioteksvej 1, Landet, Tåsinge.

Åbent hver tirsdag kl. 19-21, eller efter aftale.
I skolernes jule- og sommerferie dog kun efter aftale.

Arkivets E-mail: 

Kontaktpersoner: se nedenfor

Taasinge Lokalhistoriske Arkiv

Taasinge Lokalhistoriske Arkiv

Arkivleder Lone Fallentin, Biblioteksvej 9, 5700 Svendborg. Tlf. 62 54 13 48.
E-mail:

Ove Krogh, Jens Munks Vej 3, 5700 Svendborg. Tlf. 62 22 62 22.
E-mail: