Kontakt

Taasinge Lokalhistoriske Arkiv. (Foto 2020)

Alle er velkomne i arkivet på Biblioteksvej 1, Landet, Tåsinge.

Åbent hver tirsdag kl. 19-21, eller efter aftale.

De fleste tirsdage er det også muligt at besøge arkivet kl. 9-12.

Besøg I skolernes jule- og sommerferie kun efter aftale.

Arkivets E-mail: 

Kontaktpersoner: se nedenfor

Arkivleder Kirsten Eriksen, Lundbyvej 78, 5700  Svendborg. Tlf. 61 37 10 64.
E-mail:  

Lone Fallentin, Biblioteksvej 9, 5700 Svendborg. Tlf. 62 54 13 48.
E-mail:

Keld Bo Larsen, Badstuen 24, Troense, 5700  Svendborg. Tlf. 23 35 29 03.
E-mail: