Forår 2020 er på vej

Træerne i Tinghaveskoven på Tåsinge kigger efter forår. Marts måned 2020.
(Fotograf P. Fallentin.)