Vores egen historie


1973 betragtes som Taasinge Lokalhistoriske Arkivs stiftelsesår, men arkivets materiale har sin oprindelse i afdøde malermester Povl Fredholms omfattende samlinger.

Povl Fredholm var en god fortæller. Han sørgede også for at gæsterne på hans museum fik en sjov oplevelse. De fik bl.a. lov til at klæde sig ud i museets gamle dragter. Foto er fra omkring 1960.

Povl Fredholm var en god fortæller. Han sørgede også for at gæsterne på hans museum fik en sjov oplevelse. De fik bl.a. lov til at klæde sig ud i museets gamle dragter. Foto er fra omkring 1960.

Da han i 1958 fik indviet sit museum på Bregninge Bakke: “Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling”, måtte han, på grund af manglende muligheder for opvarmning dér, stadig opbevare sine mange gamle papirer, billeder og bøger i privatboligen. 1. januar 1968 overdrog Povl Fredholm og hans hustru museet og samlingerne til den nystiftede forening “Taasinge Museumslaug”.

Efter Povl Fredholms død 12. november 1973 skulle hans hus sælges, og de mange arkivalier blev flyttet til biblioteksbygningen i Landet. Dermed var Taasinge Lokalhistoriske Arkiv, sammen med museet i Bregninge, en realitet under foreningen Tåsinge Museumslaug. Fra håndskrevne papirer dateret 1960 ved vi, at Povl Fredholm allerede dengang havde arbejdet med tanken om en oprettelse af “Øen Thorsengs historiske Arkiv”.

Ved flytningen til biblioteket blev der rådighed over et arbejdsrum samt et depotrum. Umiddelbart derefter begyndte en gruppe interesserede personer, bestående af formanden for museumslauget, dyrlæge P. Petersen samt Valdemar Jensen, Birgit Bremer og Rita Dalmose at registrere og ordne de mange arkivalier. Ligeledes indledtes et arbejde med at gøre andre opmærksomme på arkivets eksistens gennem avisomtale og møder af forskellig art. Dette skulle gerne “brede sig som ringe i vandet” hed det!