fra 1800-1849

1802                    

Frederik Juel fremlægger i oktober måned et ”Udkast til en Vedtægt til at hædre Politiets indretning”.

1805                    

I Bjerreby Sogn opføres et enkesæde til Pastor Flors enke. Huset blev senere nedbrudt. Mange år senere bliver mejeriet ”Damkilde” og Bjerreby Brugsforening placeret på dette sted, nemlig på adresserne Bjerrebyvej 34 og 32.

 

Holstensk lade, Tangvejen 10

Holstensk lade, Tangvejen 10

1805  

Frederik Juel indfører nye dyrkningsmetoder, og forsøgsvis opføres der nogle avlsbygninger efter holstensk byggestil, dvs. store lader med plads til både folk og fæ.

Først og fremmest ved sin egen avlsgård ”Thaersminde”, som han lod opkalde efter den tyske landøkonom Albrecht Thaer, men også ved to gårde i Ny Nyby samt to på Lundby Mark. De to sidstnævnte er stadig bevaret i det ydre og ligger på henholdsvis Tangvejen 8 og Tangvejen 10.

 

1806                    

Pastor Johan Georg Møller, Bjerreby, starter opbygningen af en almuebogsamling, som i 1813 rummer 70 bind og i 1822 100 bind.

1807                    

Christopher Hansen, gård- og færgemand i Vindeby overtager fæste efter sin moder, færgeenken Anna Magdalene Nielsen.

1812                    

Stiftes Bjerreby Sogns Industri Selskab, det første landøkonomiske selskab i amtet.

I begyndelsen af 1800-tallet tager birkedommeren bolig i Svendborg, og tingstedet flyttes til Vindeby, til det af general Frederik Juel nyopførte tinghus.

1813     

15. august 1813 nævnes det første gang i tingbogen, at tingstedet ligger i Vindeby.

Tinghuset i Vindeby

Tinghuset i Vindeby

1813                    

Fedder Carstens bliver ansat ved den optiske telegraf i Bregninge. 1813 – 1814 er han samtidig vikar i Landet Skole (se Tåsinge Årbog 1987). I sine unge dage havde Carstens haft privatskole i Odense og bl.a. undervist H.C. Andersen.

1815                    

Fra efteråret 1815 beskikkes Fedder Carstens til opsynsmand ved befordringskontoret i Vindeby. Dette arbejde passes senere af hans kone, mens han er lærervikar på Fyn.

1819 – 1820   

Til ”Gjordemoderen” opføres et hus i Landet, nuværende Tinghavevej 2.

1823                    

Pastor Fr. Chr. Lund

Pastor Fr. Chr. Lund

 

 

 

 

 

Pastor Frederik Christian Lund, Landet Præstegård, udgiver bogen: ”Beskrivelse over Øen Thorseng”.

 

 

 

1825                    

På foranledning af pastor Lund opføres ”Præsteenkesædet” i Landet, nuværende adresse er Skovballevej 21.

1831                    

Færgemand Christopher Hansen, Vindeby, dør 25/5-1831.

1835    

Niels Løve

Niels Løve

Nævnes Niels Nielsen Løve af Rudkøbing som gård- og færgefæster i Vindeby. 7/3-1835 fæstedato.

1841                    

I starten af 1800-tallet lå Tåsinges nærmeste posthus i Nyborg, hverken Svendborg eller Rudkøbing havde posthus. Postsager skulle således hentes i Nyborg. Fedder Carstens bliver postekspeditør i Vindeby. Fra 1818 – 1841 bliver han postfuldmægtig i Svendborg og i samme periode skoleforstander i Bregninge Sogn.

1842                    

Sogneforstanderskabet i Bregninge Sogn bliver oprettet, og møderne afholdes i Tinghuset i Vindeby indtil 1867, hvorefter de flyttes til den nyopførte fattiganstalt i Gl. Nyby, som bliver indviet den 22/6-1867. Nuværende beliggenhed er Gl. Nybyvej 44.

1847                    

Sømandsstandens Hjælpekasse i Troense bliver stiftet, den blev nedlagt i 1963.

1847                    

8. marts 1847 forliste færgeprammen mellem Vemmenæs og Rudkøbing i en pludseligt opstået orkanagtig storm. Fem personer og 5 heste omkom.

1848

Brdr. Hans og Christen Møller starter anlæg af skibsbygningsplads i Troense. Første nybygning løber af stablen i 1850.

1849                    

Troense Læserforening med bogsamling bliver stiftet.