Før 1700

Allerede før reformationen havde Tåsinge sit eget ting, det holdtes på Kærstrup. Hvad der udgik derfra var undertegnet af Høvedsmanden eller Husfogeden, Dommeren og Skriveren. Således var forholdene under det biskoppelige Regimente og senere.

1630 – 1640   

Valdemars Slot blev opført. Administration og dommer flyttede dertil, mens tingstedet blev flyttet til Landet ved Kirken – Tinghaven.

Valdemars Slot

Valdemars Slot

1641                    

Grev Valdemar erholder birkeret over øen for sig og sine arvinger. Denne ret kom senere også til at gælde for Niels Juel. Tingstedet blev senere flyttet til Valdemars Slot i materialforvalterboligen.

1646                    

Den fælles kirkebog for Bregninge og Landet sogne blev påbegyndt.

1662                    

Kirkebogen for Bjerreby Sogn blev påbegyndt.

1678     

Niels Juel køber Valdemars Slot, skøde tinglyst den 4/4-1978.

Niels Juel.

Niels Juel

               

 

 

 

1694

Admiral Niels Juel får 1/11-1694 skøde på den lille ø Kidholm nær Thurø. Øen hører stadig med til Tåsinge.