Søg i billeder

På hjemmesiden arkiv.dk kan du søge i digitaliseret materiale fra mere end 500 danske arkiver – heriblandt også  meget fra Taasinge Lokalhistoriske Arkiv.

For at søge indtaster du på forsiden for eksempel et navn eller et sted. Vil du gøre det mere specifikt kan du også søge på begge dele: så skal du bare adskille det med komma, altså for eksempel: Højte, Tåsinge.

En anden måde at søge på er ved at klikke på teksten Udvidet søgning. Derved åbner en ny side med søgefelter placeret i venstre side af skærmen. Her kan søgningen gøres detaljeret ud fra kriterierne Periode, (Arkivalie-)Type, Arkiv, og / eller Sted. Ved hvert af sidstnævnte tre søgekriterier kan valgmulighederne ses ved at trykke på den lille pil i højre side af feltet.

Har du spørgsmål eller yderligere oplysninger til noget af det indhold, der kommer fra vores arkiv, er du meget velkommen til at kontakte os.

Bukkehave Møllegaard ca. 1930

Bukkehave Møllegaard ca. 1930