Samlingerne

Arkivet rummer viden om alt tilbage i tiden med relation til Tåsinge – næsten.

Billeder: Stor samling af fotos. Samling af Søren Lolks fotos og glasplader. Postkortsamlinger. Mapper med “kiggebilleder”, specielt skole og gymnastikfotos, men også mange andre motiver vedr. Tåsinge.

Arkivalier, Omfattende samling vedr: Personer, foreninger, skoler, forskellige kommunale områder, erhverv til lands og til vands, samt i luften, også  særlige serviceområder, telefon, post og meget andet.

Slægt: Mange slægtstavler over gamle Tåsinge slægter. Slægtsbøger over nogle slægter. Transskriberede kirkebøger over alle eksisterende kirkebøger vedr. Tåsinges tre sogne frem til ca. år 1900. Transskription af ældre folketællinger. Transskription af gamle tingbøger.

Topografi: Fortegnelse over næsten alle ældre bygninger på Tåsinge, bl.a. med oplysninger om, hvem der har har været fæster/ejer af bygningerne. Samling af A. Lolks gårdbøger 1810-1891 kan også studeres.

Kort: Samling af matrikelkort samt andre kort vedr. Tåsinge. En samling søkort og en samling af nogle meget gamle landkort fra lande, som søfolkene har besøgt.

Arkæologi: Detaljeret fortegnelse af 252 fortidsminder på Tåsinge, som Taasinge Museumslaugs arkæologigruppe v/Valdemar Jensen har foretaget registrering af.

Opslagsværker: Forskellige nyttige opslagsværker i form af bøger, hæfter m.v. Næsten komplet samling af Svendborg Avis/Fyns Amts Avis for perioden 1939-1977. Svend Højtes samling, hvor der er gjort studier inden for mange forskellige emner vedr. Tåsinge.

Teknik: samling af gamle lydbånd osv.

Scrapbøger / uklipssamlinger bl.a. vedr. Elvira Madigan, Valdemars Slot, Søren Lolk, Taasinge Museumslaug ,Povl Fredholm, Tåsinge Flyveplads, Tåsinge Labberne, og flere andre.