Samlingerne

Arkivets samlinger rummer gode muligheder for søgning i øens slægts-, ejendoms- og lokalhistorie.

Kirkebøger for øens 3 sogne 1646-1891 på mikrokort, 1814-1891 tillige i udskrevet form.

Albert Mohr Lolk’s arbejder med Tåsinges historie rummer godt 28.000 maskinskrevne sider med transskriptioner af kirkebøger, tingbøger m.v. fra den ældste tid og frem t.o.m. år 1891.

C. G. Høgstrøm’s 4 protokoller med håndskrevne efterslægtstavler over 150 forskellige slægter på Tåsinge, samt andre skriftlige arbejder frem til 1933.

Svend Højte’s maskinskrevne udgaver af C. G. Høgstrøms efterslægtstavler med tilføjelse af yderligere 35 nye slægter. Hertil hans mange skriftlige arbejder om emner vedrørende Tåsinges lokalhistorie samt hans store navnekartotek.

Personalier: A- -Å i læg- og arkivæsker m. navneregister og indhold.

Topografi: Arkivæsker for hvert ejerlav m. diverse postkort og topografiske fotos. Ejendomsregister i 39 ringbind for øens 18 ejerlav (efter matr. nr.) A. Lolks gårdbøger 1610-1891. Luftfotos af landsbyerne.

Saglig arkiv: Kommuner-Foreninger-Skoler-Handel og Håndværk-Søfart-Færger, veje og broer-Post og Telefon-Landbrug-Andelsselskaber-Mejerier-Bibliotek-Forsamlingshuse-Kirker og Præster-Gamle bøger-Kunst-Diverse.

Andet: Avisudklipssamlinger. Oversigt over brandkatastrofer på Tåsinge 1860-2006. Oversigt over fæstebreve, synsforretninger, aftægtskontrakter, købekontrakter m.v. i arkivets samlinger.

K. og J. Frikke: Index over arkivets koppeattester – skudsmålsbøger m.v.

Diverse transskriptioner af folketællinger 1787-1921 på papir, mikrokort eller indtastet på PC og CD-rom.

Særsamling med transskriptioner af fkt. (i ringbind) vedr. Troense (Troense Beboerforening).

Torben Larsen: Register m. ca. 5000 navne for afdøde personer fra Tåsinge 1850-2000. Afskrifter fra sogneprotokoller i Matrikelarkivet samt afskrifter fra jordebøger og realregistre i Landsarkivet, Odense.

Forskellige valglister.

Register over foreninger.

Kort: Kopier og affoto af de gamle Original-1 kort fra udskiftningstiden 1789-1800. CD-rom- skiver med sognekort og målebordsblade fra Matrikelarkivet. Mange gamle søkort fra forskellige farvande i hele verden (-fra Thurø Rev over Hamborgs havn til Formosa!).

Billedsamling: Arkivets store billedsamling er under registrering i “Arkibas” systemet og publiceres på nettet i arkiv.dk. Originalbilleder opbevares herefter systematisk og bedst muligt for eftertiden, mens den digitale kopi af et billede normalt vil være den, der herefter bruges i det daglige. I arkivets besøgsrum står en række mapper med scannede kopier af fotos med forskellige motiver fra Tåsinge, desuden kopier af scannede skolebilleder og gymnastikbilleder, der er oplysninger ved billederne. Det er mapper, som besøgende frit kan kigge i.

Særsamlinger:

Svend Højte: Samling, hvor der er gjort studier inden for mange forskellige emner vedr. Tåsinge. Samlingen står i besøgsrummet og kan frit benyttes af besøgende.

Povl Fredholm: Personalier, slægt og museum.

Søren Lolk’s store fotosamling. Gl. dias og negativer m. kopier og oplysninger i ringbind, samt håndskrevne hefter.

Valdemar Jensen: Slægts- og ejendomsforskning samt notater og arkæologiske undersøgelser.

Gunnar Kjær Mortensen: Slægts- og flyhistoriske undersøgelser samt artikler.

Niels Haunsø: “Søren Jensen, Troense”, 8 ringbind med slægtshistorie.

Arne Skovbo Asmussen: “Livets bog-sådan gik det”, 4 ringbind med slægtshistorie.

Elvira Madigan og Sixten Sparre: Papirer og billeder.

Andet: Lydbånd og videoer. Bogsamling med forskellige håndbøger samt ældre vejvisere.