Årbøger

Tåsinge Årbog 1987 – 2020
Taasinge Museumslaug har siden 1987 udgivet Tåsinge Årbog, som i år er den 34. i rækken.
Årbogen bliver hvert år efter udgivelsen sendt til de medlemmer, som har tilkendegivet, at de ønsker bogen tilsendt ved udgivelse.

Tåsinge Årbog 2020 udkommer 14. november 2020
Indhold i Tåsinge Årbog 2020:

Nyt fra Taasinge Museumslaug   af Hanne Søgaard
Nyt fra Arkivet  af Lone Fallentin
Bregninge Kro af Jens Hagen Eriksen
Historien om FDF Tåsinge  af Kirsten Nistrup Vilhelmsen
Overlevelse  af  Lone Fallentin
Motortorpedobådene i Lunkebugten   af Frans Lærke Bødker
Ældrepleje på Tåsinge  af Kirsten Nistrup Vilhelmsen
Interview med skrædder Bonum  af Hanne Staff Johansen
Troense Asylfond af Frans Lærke Bødker
Om Kvinden af Søren Lolk
En uhyggelig oplevelse af Sigrid Feldhusen Højte
Fra arkivets gemmer
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug
Praktiske oplysninger
Publikationer til salg
Kontingent

Bogen kan erhverves ved henvendelse til enten arkiv eller museum.
Køb årbogen og bliv samtidig medlem af Taasinge Museumslaug og få i åbningssæsonen fri adgang til Taasinge Museum.

Tåsinge Årbog 2016 kr. 120
Tåsinge Årbog 2017 kr. 120
Tåsinge Årbog 2018 kr. 120
Tåsinge Årbog 2019 kr. 170,00 (135)
Tåsinge Årbog 2020 kr. 170,00 (135)
Priserne i parentes gælder for medlemmer af Taasinge Museumslaug ved køb af ekstra årbøger.

Tilbud på Tåsinge Årbøger 2015 og ældre årgange efter eget valg så længe oplag haves:
1 stk. 50 kr.
6 stk. 250 kr.

 

Indhold iTåsinge Årbog 2019 
Indhold i Tåsinge Årbog 2019:
Nyt fra Taasinge Museumslaug   af Keld Thrane
Nyt fra Arkivet   af Lone Fallentin
Verden kalder Vornæs  af Solveig Ejlersen
Kirkesalen i Troense   af Frans Lærke Bødker
En landsby, min kravlegård  af  Birthe Christensen 
Børnene fra Svabsted   af Lone Fallentin
Mejeridrift på Tåsinge   af Kirsten Nistrup Vilhelmsen
Elvira og Sixten på Tåsinge – 130 år efter  af Keld Bo Larsen
Den sidste lods i Troense  af Karen Marie Jensen og Frans Lærke Bødker
Fra arkivets gemmer
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug
Praktiske oplysninger
Publikationer til salg
Kontingent

Indhold i Tåsinge Årbog 2018
Nyt fra Taasinge Museumslaug     af Keld Thrane
Biblioteksbygningen i Landet    af Keld Thrane
Skibsdrengenes vilkår i sejlskibenes tid    af Jytte Munch
Uldjyden der blev kromand    af Jens Hagen Eriksen
Hvis træer kunne tale    af Lone Fallentin
En Troensedreng krydser sit spor    af Frans Lærke Bødker
Tyven fra Søby    af Lone Fallentin
Mindeord om Erik Hansen    af Keld Thrane
Fra arkivets gemmer
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug
Praktiske oplysninger
Publikationer til salg
Kontingent

Tryk på nedenstående link og se indhold i ældre Tåsinge årbøger (1987-2017):

Artikeloversigt