Litteratur

Følgende litteratur omhandler Tåsinge:

G. R. Begtrup:”Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark”, (side 497-535). 1806.

Karl von Essen: Mærkværdige Jordbrug i Danmark og Tyskland. 189 sider. 1807. (indeholdende “Beskrivelse over det af Kongelig Dansk Kammerherre von Juel, Oberst og Ridder af Dannebrogsordenen, på Taasinge indførte Jordbrug”, samt “Øen Dreiøe med den Tomarks Jordbrug”).

Frederik Juel: “Haandbog skreven til Brug for de Avlskarle, der ifølge kongelig allernaadigst Befaling ere oplærte i det ved Valdemars Slot og øvrige dertil liggende Gaarde indførte Avlsbrug”. 32 sider. 1812.

Frederik Christian Lund: “Beskrivelse over Øen Thorseng”. 1823. 2. udgave, uændret og uforkortet. 1973.

C. G. Nielsen (senere navneændring til: Høgstrøm): “Taasinge før og nu”, 64 sider. 1901.

C. G. Høgstrøm: “Taasinge Degnehistorie og Skolevæsen”. 1914. (104 sider i “Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund”). “Taasinge paa Niels Juels Tid”, 149 sider. 1916.

K. Carøe: “Anna Jønsdatter. Den svenske Mirakelpige paa Valdemars Slot i 1839”. (i Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund, 1916).

Thorvald Hansen og Henrik Ussing: “Mellem sydfynske Sunde-Hverdag og Højtid”. Danmarks Folkeminder nr. 41. 1934.

Poul Nedergaard: “En dansk Præste- og Sognehistorie”. (Kirkelig Geografi) 1849-1949. Bind 3. Fyns Stift. 1955.

J. P. Trap: “Danmark-Svendborg Amt”. (m. udførlig beskrivelse af øens 3 sogne)(flere udg.).

Marius Jantzen: “Under Administration-Studier og Billeder af Øbo-kultur”. (Nøgleroman om livet i Landet sogn). 1908.

Hanne Staff Johansen: “En landsbys Udskiftning-Bjerreby på Tåsinge”, (Fynske Årbøger 1969).

Ivan Dich (red.): “Svendborg-Vindeby Færgefart”. 1966.

Acton Friis: “De danskes Øer”, 1926. (om Tåsinge i bind I, side 93-127, ill.). Og 2. udg. 1964, bind I, side 96-129.

Erik Aalbæk Jensen: “Livet på øerne-Langelændere og folk fra Svendborgsund”. 1982.

Niels Juel-Brockdorff: “Spredte erindringer gennem 80 år”. 272 sider. 1961. (Om barndomsårene på Valdemars Slot, side 9-55).

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1952, side 54-64, ill. Otto Norn: “En Altertavles skæbne gennem 500 år. Restaureringen af Bjerreby Kirkes altertavle.

Henrik M. Jansen: “Hugo Matthiessens Svendborg og Troense”, fotograferet 1916″. 140 sider. 1997.

Christian L. Sørensen: “Glimt fra de dage, der gik. Troenseskippers erindringer 1894-1928”. 264 sider, ill. 1997.

Heine O. Hansen: “En Troensedreng fortæller”, 1975. 126 sider. Erindringer om sømandslivet i 1920’erne.

Morten Hahn-Pedersen: “Jacobsens plads-Et Troenseværft 1848-1985”. 25 sider, ill. 1986.

Thyra Nielsen: “En tåsingepige tænker tilbage”, (om barndommen i Vornæs skole), 101 sider. 1995.

Anna J. Hansen: “Tåsinge skæbner-Jobs familie”, 95 sider. 1995.

Valdemar Jensen: “Tåsinges fortidsminder”. 191 sider, ill. 1976. “Tåsinge rundt-en lokalhistorisk sejltur”. 1982. “Søren Lolk-den mærkelige tåsingebonde, kulturglimt fra et øsamfund”. 1985.

Gunnar Kjær Mortensen: “Tåsinges bomærker”. 83 sider, ill. 1977. “Vemmenæs 23. april 1944”, 28 sider ill. 1994.

Peter Henningsen: “Niels Juel og almuen på Tåsinge 1714-66, Elitekultur og folkekulturi Danmark i det 18. århundrede”. 155 sider. 1993.

Rasmus Madsen: “Taasinge Ungdomsforening gennem 50 år”. 24 sider, ill. 1937.

Kirsten og Mogens Haar: “Bukkehave, fra lokal til global”. 235 sider, ill. 1999.

“Tåsinge Håndværkerforening 1913-1988”. 48 sider, ill.

Bent Christoffer Nielsen: “Historien om Bregninge Kro-nogle træk af kroens historie gennem 200 år”. 48 sider, ill. 1999.

“Landet Brugs 1905-2005: Hundrede års spændende historie i en afvekslende tid”. 72 sider, ill. 2005.

Jytte Munch: “Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling 1958 – 2008”.
Jubilæumsskrift udgivet i anledning af museets 50 års fødselsdag.

Lise Gerda Knudsen:  “Landsbyskolen – Frederik Juels Skole” i Årbog 2015,  Odense Bys Museer (side 174-197)
Jan Hjort: “Efterretninger om Sankt Olafs Kapel”. Særtryk 2015.
Eriksen, Jens Hagen og Knud Helles (red.):  “Troense gennem tiderne”. 2016
Tåsinge Årbog 1987-