Arkivernes Dag lørdag den 9. november 2019

Arkivernes Dag, den 9, november 2019, forløb rigtig fint og mange glade gæster besøgte arkivet.

Den røde løber var rullet ud, så gæsterne kunne fornemme, at det var en festdag, hvor både Arkivernes Dag og udgivelsen af Tåsinge Årbog 2019 blev fejret.
Som det ses er udendørsarealerne ikke færdig renoverede, men museumslaugets frivillige stab af handymænd arbejder hårdt på at få det hele i orden.

—————————————————————————————————————————————–

Taasinge Lokalhistoriske Arkiv holder åbent hus fra kl. 13-16 på Biblioteksvej 1, Landet.  Kig ind, vi viser billeder og film på  storskærm.

Arkivet har taget sit nye lokale i brug, hvor biblioteket tidligere holdt til. Så arkivets pladsproblemer er nu løst. Det er et dejligt lokale.

Berider Kruse, Valdemars Slot

 

Samme dag udkommer Tåsinge Årbog 2019. Medlemmer af Taasinge Museumlaug er velkomne til at hente deres årbog på arkivet.