Organisation

Taasinge Lokalhistoriske Arkiv blev stiftet i 1973.

Arkivet ligger organisatorisk som et udvalg under Taasinge Museumslaug. Det andet udvalg er Taasinge Museum.

Arkivets formål er at indsamle materiale af lokalhistorisk betydning på Tåsinge og at opbevare materialet, så også eftertiden kan få glæde af det.

Arkivet har ikke en selvstændig bestyrelse, men drives som en enhed under Taasinge Museumslaugs bestyrelse.

Se information om museumslaugets bestyrelse