1917 – 2017

Den 31. marts 2017 er det 100 år siden, at Danmark solgte de Dansk Vestindiske Øer.
Ingberg Andersen var ombord på opmålerskibet “Valkyrien”, som lå ved St. Thomas.
Han overværede højtideligheden og erhvervede en konkylie, hvorpå der var malet et billede af “Valkyrien”.
Ingberg Andersen og hans hustru bosatte sig senere i Troense på Tåsinge.
I 1967, på 50 års dagen for afståelsen af de Vestindiske Øer, skænkede Ingberg Andersens hustru, Henrikka Andersen, konkylien til Taasinge Museum, hvor den idag stadig ses udstillet.