Sangaften på Taasinge Lokalhistoriske Arkiv
torsdag den 16. marts 2023

Kom og hjælp os med at synge de mange Tåsingesange, torsdag den 16. marts 2023, kl. 19.00.
Museumsorkesteret vil slå tonen an, og så håber vi på, at der kommer en masse glade sangere.
Entre: 25 kr. (inkl. kaffe)

Tilmelding senest 12. marts 2023
på mail: eller tlf: 61 37 10 64 (Kirsten)